Oszustwa biur rachunkowych

Oszustwa biur rachunkowych

Współpraca z biurem rachunkowym to również wzięcie na siebie odpowiedzialności za co niektóre błędy popełnione przez tamtejsze biuro. Korzystanie z usług biura rachunkowego nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności w przypadku popełnionych błędów. Jaka odpowiedzialność spoczywa na biurze rachunkowym?

Różowe okulary biur rachunkowych

Biuro rachunkowe Inowrocław zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz kontrolowaniem przepływu środków finansowych. Pomaga również w dopełnianiu formalności związanych z rejestracją firmy, rejestracją podatku czy pozyskaniem dofinansowania do nowej działalności. Biuro rachunkowe weźmie na siebie sprawy księgowe Twojego przedsiębiorstwa, w ten sposób odciążając Ciebie i Twoich pracowników. Biura rachunkowa proponują obsługę księgową, ale również kadrowo-płacową; wszystko zależy od potrzeb Twojego biura, które księgowi będą w stanie zrealizować.

Jak więc widać, jest to oferta nie mała i zachęcająca. Biuro rachunkowe to właściwie same zalety wynikające z jego użytkowania. Być może z powodu tak dobrej oferty, zdecydowanie łatwiej o przestępstwa finansowe w ich kadrach.

Biuro rachunkowe Gniezno

W jakich przypadkach biuro nie odpowiada za błędy finansowe i podatkowe?

Biuro rachunkowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe swoich klientów. Oznacza to, że za błędy i nieścisłości podatkowe do odpowiedzialności zostanie pociągnięty przedsiębiorca – zgodnie z powyższym, jest to bezsprzeczny fakt. Natomiast postępowanie nie musi się tu skończyć – przedsiębiorca może bowiem żądać odszkodowania od biura rachunkowego za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości. Właściwie, to dobrze jest mieć wcześniej podpisaną umowę. Od momentu podpisania umowy, biuro zaczyna ponosić odpowiedzialność karno-skarbową, jeżeli wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z przepisami.

Warunki, zakres współpracy i odpowiedzialność w przypadku błędów, powinna określać umowa z jednoznacznym wyznaczeniem zakresu obsługi, obowiązków – inaczej trudno potem udowodnić i wskazać, czyją winą jest dane niedopatrzenie i błąd. Dokładne omówienie warunków współpracy leży w interesie firmy, tak samo jak w interesie biura rachunkowego Gniezno. Zabezpiecza obie strony i reguluje całą współpracę.

Nawiązując współpracę z biurem, to podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe.

Biuro rachunkowe odpowiada zarówno przed urzędem jak i podatnikiem. Nie wszyscy jednak mają świadomość jak wygląda sytuacja, gdy w rozliczeniach pojawią się błędy. Warto, byś podpisał swoją umowę z wyznaczonym biurem rachunkowym.

Bez kategorii